Jak na smíšené voliéry?

Často se mezi chovateli vedou debaty, zda je možné chovat v jedné voliéře více druhů exotického ptactva. Jde to, ale je třeba splnit několik podmínek.

Prostorná voliéra se třemi páry

Předně je třeba mít prostornou voliéru, pokud možno rozčleněnou na více částí, například větvemi. Krmení a vodu dávejte na více míst. Minimální počet párů jsou tři, nikdy ne dva. Jinak by silnější pár neustále honil ten slabší. Při větším počtu párů se ztratí v „davu”.

Naše zkušenosti

Ve voliéře 6,5×4,5 m jsme vyzkoušeli kombinace patnácti párů mníšků a jeden pár rozel pestrých. Vše hnízdilo a odchovávalo mláďata. Dále mníšky s agapornisy fischeri nebo kakariki rudočelými. Měli jsme s mníšky i andulky, ale mníšci napadali vylétlá mláďata.

Pěkná byla voliéra, kde bylo pět párů kakariků rudočelých různých mutací a hejno zebřiček. U zebřiček ale bylo třeba, aby neměly polootevřené budky, ale jen kruhový otvor a bez bidýlka. Protože jinak tam kakarici sedávali a do budek je nepustili.

Vpuštění dalších ptáků

Pokud do voliéry potřebujete umístit další ptáky, doporučuje se přidat další větve a vpustit ptáky těsně před setměním. Nám se ale nejvíce osvědčilo všechny ptáky vychytat, vyměnit větve, jinak rozmístit budky a vpustit ptáky zpět i s těmi novými. Ale chce to zkoušet, pozorovat. Odměnou je pohled na pestrou voliéru, kde se stále něco děje.